Rate this post

Bài 12: VẼ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI GEOGEBRA [Tin Học 8] Gồm 6 phần:
1. Làm quen với cửa sổ không gian 3D (1’18”)
2. Điểm và di chuyển điểm trong không gian (5’16”)
3. Xoay hình trong không gian (9’8″)
4. Vẽ hình hộp chữ nhật, hình lập phương (10’24”)
5. Vẽ hình lăng trụ đứng (19’50”)
6. Vẽ hình chóp (21’42”)
Bài tập: 1 (25’10”)
Bài tập 2: (27’21”)
Bài tập 3: (28’13”)
Bài tập 4: (29’44”)
Bài tập 5: (32’18”)
Bài tập 6: (33’10”)
Bài tập 7: (34’06”)
Bài tập 8: (35’36”)
Bài tập 9: (36’25”)
Bài tập 10: (37’34”)

Tag: phan mem ve hinh hoc khong gian, geogebre, hình không gian, 3D, lập phương, hình chóp, lăng trụ đứng, hình hộp chữ nhật, hình chóp cụt

Xem thêm: https://meohay79.com/category/review

Nguồn: https://meohay79.com