Rate this post

Tên đề tài: Mô phỏng quy trình tiệt trùng sữa tươi

Thực hiện: Nhóm SV Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE)

*** Công việc thực hiện:

– Thiết kế giao diện SCADA bằng phần mềm TIA Portal V13.

– Lập trình (PLC, hiệu ứng WINCC) cho hệ SCADA bằng phần mềm TIA Portal V13.

– Thu thập dữ liệu cảm biến vào cơ sở dữ liệu (database): Liên kết và truyền dữ liệu giữa SQL Server 2008 R2 và WINCC Runtime.

– Lập trình giao diện giám sát dữ liệu cảm biến từ xa thông qua trình duyệt internet (sử dụng Visual Studio 2017).

*** Link file thiết kế SCADA:

*** Link file thiết kế giao diện Web:

Tag: phan mem scada, TIA V13, TIA Portal, TIA Portal V13, SCADA, scada, mô phỏng scada, TIA Portal SQL Server, WINCC, SQL Server Visual Studio, giao diện scada

Xem thêm: https://meohay79.com/category/review

Nguồn: https://meohay79.com