Rate this post

code tạo wifi : netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=wifi-win8 key=12345678 code mở wifi : netsh wlan start hostednetwork Ở video lần sau mình sẽ …

Tag: phát wifi win 8 không cần phần mềm, [vid_tags]

Xem thêm: https://meohay79.com/category/review

Nguồn: https://meohay79.com