Rate this post

Level 1: Di chuyển chuột.
Level 2: Nháy chuột
Level 3: Nháy đúp chuột
Level 4: Nháy chuột phải
Level 5: Giữ và di chuyển chuột
Xem điểm ở mục Overall Score.
Mức độ đánh giá: (có 4 mức).
+ Beginner: bắt đầu.
+ Good: Khá tốt.
+ Not Bad: Tạm được.
+ Expert: Rất tốt.

Link download Mouse Skills:

Tag: phan mem luyen tap chuot, Tin, Mouse (Computer Peripheral Class), Software (Industry), Computing (Website Category), Le Huu Nhiem, chuột, luyện tập chuột, tin học 6, Mouse Skills

Xem thêm: https://meohay79.com/category/review

Nguồn: https://meohay79.com