Rate this post

#itechvn1988
i-tech vn xin Hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để có thể tự Khắc phục và sửa được lỗi màn hình xanh (#loimanhinhxanh) khi khởi động hoặc khi đang sử dụng (#khongkhoidongduoc #loikhoidong #dangsudung) Windows10.

Các bạn có thể xem clip hướng dẫn chi tiết, tự khắc phục mà không cần cài lại Windows, không phải ghost máy, không mất dữ liệu hay phải đem máy đi bảo hành.

Lỗi màn hình xanh hay vòng lặp khi khởi động win này phổ biến ở rất nhiều kiểu:

– Lỗi màn hình xanh win10 | win7 | win8 | win8.1
– Không khởi động được vào win 10 | windows 10 | win 7 | win 8 | win 8.1
– Lỗi vòng lặp khi khởi động vào win 10 | windows 10 | win 7 | win 8 | win 8.1
– Win 10 | windows 10 | win 7 | win 8 | win 8.1 đang làm việc bình thường bị lỗi không vào được | không khởi động được
– Lỗi Recovery #0xc000000e | Lỗi #CRITICAL #PROCESS #DIED | #SrtTrail.txt log error win 10 | windows 10 | win 7 | win 8 | win 8.1

Với tiêu chí “Chia sẻ Công nghệ – Kết nối Đam mê” i-tech vn luôn mong muốn mang đến cho các bạn trải nghiệm tốt nhất về những công nghệ được chia sẻ!

* TỔNG HỢP CÁC VIDEOS CLIP HAY NHẤT:

Tag: phan mem sua loi win 10, lỗi màn hình xanh, màn hình xanh, win 10, windows 10, không khởi động được, không vào win được, lỗi khởi động, vòng lặp khởi động, Recovery 0xc000000e,0xc000000e, CRITICAL PROCESS DIED, SrtTrail.txt, Log Error, khởi động được, không mở được, không vào win, itechvn1988, i-tech vn, khắc phục lỗi máy tính, lỗi màn hình xanh win 10, sửa lỗi màn hình xanh, khắc phục lỗi màn hình xanh, blue screen of death, blue screen error win 10, bsod, bsods, blue screen of death windows 10

Xem thêm: https://meohay79.com/category/review

Nguồn: https://meohay79.com