Rate this post

💻 Hướng Dẫn Học Tin Học Lớp 4
🐢 Chủ đề 5: Thế giới Logo
🐢 Bài 1: Bước đầu làm quen với Logo
📚 Trong bài học này sẽ giúp các bạn:
☑ Làm quen với Logo.
☑ Biết dùng câu lệnh trong Logo để điều khiển Rùa di chuyển trên màn hình.
☑ Biết cách sử dụng câu lệnh để điều khiển Rùa vẽ các hình đơn giản.
☑ Biết cách thay đổi màu sắc của bút vẽ.
⏩ Facebook:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Tag: phan mem lop 4, Information Technology

Xem thêm: https://meohay79.com/category/review

Nguồn: https://meohay79.com