Rate this post

Phổ cập giáo dục (PCGD) là công việc thường niên của các cấp học từ mầm non đến THCS. Những năm gần đây thì công tác PCGD đã thực hiện việc nhập và xử lý dữ liệu trên phần mềm. Chúng ta chỉ cần tải xuống các biểu mẫu và xây dựng hệ thống minh chứng phù hợp.
Video này sẽ hướng dẫn các thầy cô cách đọc hiểu biểu mẫu M1, biểu mẫu quan trọng nhất trong hệ thống phần mềm PCGD.
=============================================================
Lưu Đức Bình

Tag: phan mem pcgd, PCGD, phocapgiaoduc, M1, docbieumaum1, bieumaum1

Xem thêm: https://meohay79.com/category/review

Nguồn: https://meohay79.com