Rate this post

Hướng dẫn báo tăng trên phần mềm eBHXH
EFY Việt Nam hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động Kê khai thủ tục Báo tăng lao động trên Phần mềm Kê khai BHXH điện tử gồm 02 nội dung:
– Lao động nghỉ thai sản hoặc ốm đi làm lại
– Kê khai lao động tăng mới

Tag: phần mềm bảo hiểm xã hội efy, eBHXH, EFY, bảo hiểm điện tử, bảo hiểm xã hội điện tử, báo tăng lao động, giao dịch điện tử

Xem thêm: https://meohay79.com/category/review

Nguồn: https://meohay79.com