Rate this post

Thấy video chậm quá thì bạn có thể chỉnh tốc độ xem nhanh lên.
Các lệnh được dùng:
khởi tạo(allow): netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=wificuaban key=123456789
vô hiệu hóa(disable): netsh wlan set hostednetwork mode=disallow ssid=wificuaban key=123456789
Bật (turn on): netsh wlan start hostednetwork
Tắt (turn off): netsh wlan stop hostednetwork
Xem trạng thái (view status): netsh wlan show hostednetwork
.
Cảm ơn vì bạn đã xem clip này!!
Thank for watching!!
..
.
phat wifi, wifi, phat wifi win 7, phat wifi win8, win 10, phat wifi, win, sang dien thoai, smartphone

Tag: phát wifi bằng laptop cho điện thoại, Android, Programming Language (Literary Genre), programming android, apps, apps android, android, k1, K1- Giới Thiệu, k1 gioi thieu, make android, gioi thieu, ngon ngu android, lap trinh android, lap trinh, ung dung android, ung dung, sdk, adk, Mobile, Phone, apk, eclipse, java, KoKo, KoKoLearn, KoKoLearnTogether, kokolearntogether, learntogether, koko, phat wifi tu may tinh sang dien thoai, wifi laptop to phone, wifi phone, phat wifi, phat wifi cho dien thoai, phone use wifi

Xem thêm: https://meohay79.com/category/review

Nguồn: https://meohay79.com