Rate this post

Hướng dẫn cách phát wifi win 10, phát wifi trên máy tính laptop chạy windows 10 đó là cách tạo điểm phát Wifi trên máy tính Windows 10
Link tải file chứa mã lệnh để phát Wifi trên Laptop:
MÃ LỆNH:
1. Cai dat hostednetwork:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=LeDucHuy key=12345678
2. Kich hoat WiFi:
netsh wlan start hostednetwork
3. Tat WiFi:
netsh wlan stop hostednetwork

Tag: phat wifi bang may tinh, Windows 10, Wi-Fi (Invention), Microsoft Windows (Operating System), phat wifi win 10, cach phat wifi win 10, Laptop (Product Category), Computer (Industry), Tutorial, phát wifi, cách phát wifi, win 10, laptop phat wifi, laptop phat wifi win 10, cách phát wifi win 10, huong dan, phan mem, phần mềm, Dùng laptop phát wifi, lệnh để phát Wifi trên Laptop, phát WiFi từ laptop, laptop Windows 10, internet, mạng internet, laptop

Xem thêm: https://meohay79.com/category/review

Nguồn: https://meohay79.com