Rate this post

ở video này mình giới thiệu 3 phần mềm có khả năng kiểm tra usb các bạn làm đã boot được hay chưa
1 – MobaLiveCD_v2.1:
2 – QemuBootTester:
3 – UltimateBootUSB:
link ggdrive:

Tag: phan mem test usb, usb boot, phần mềm test usb boot, moba live cd, ultimate boot usb, qemuboottester, phần mềm kiểm tra khả năng boot, test nhanh usb, test usb boot, usb, usb flash drive, windows 10, boot from usb, boot usb, cách tạo usb boot, tạo usb boot, kiểm tra usb boot

Xem thêm: https://meohay79.com/category/review

Nguồn: https://meohay79.com