Rate this post

🎞️ Format Factory là phần mềm được cung cấp miễn phí bởi Free Time (pcfreetime.com).
🎞️ Phiên bản Format Factory 5.1.0.0 hướng dẫn trong video này áp dụng cho hệ điều hành Windows 64 bit.
🎞️ Format Factory là một trình chuyển đổi đa phương tiện phần mềm miễn phí được hỗ trợ quảng cáo có thể chuyển đổi các tệp video, âm thanh và hình ảnh. Nó cũng có khả năng trích xuất DVD và CD sang các định dạng tệp khác, cũng như tạo hình ảnh .iso. Nó cũng có thể nối nhiều tệp video lại với nhau thành một.
🌐 Website:
🙋‍♂️ Người hướng dẫn: Lê Kim Quốc
📳 Điện thoại: 0932.022.033

Tag: phần mềm cắt video nhẹ, Information Technology

Xem thêm: https://meohay79.com/category/review

Nguồn: https://meohay79.com